1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018
http://www.oke.poznan.pl/files/cms/464/informacja_egzamin_maturalny_2017.pdf

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego
http://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_gim_mat_2018r.pdf

3. Opłata za egzamin maturalny
https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
http://www.oke.poznan.pl/files/cms/464/komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2017.pdf

5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na ...
http://www.oke.poznan.pl/files/cms/464/komunikat_o_przyborach_2017.pdf

6. Materiały dla uczniów i nauczycieli
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/

7. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne
http://www.oke.poznan.pl/cms,616,tablice_matematyczne_fizyczne_chemiczne_i_biologiczne.htm

8. Informatory maturalne
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/