Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

1. Szpakowicz Mariusz - informatyka, dyrektor
2. Broda Urszula    - matematyka, wicedyrektor
3. Hozakowska Marzenna - wychowanie do życia w rodzinie, wicedyrektor
4. Pawelec  Magdalena - obowiązki pedagoga, wicedyrektor
5. Nakoneczna – Kupnicka Joanna - język polski, wicedyrektor
6. Felińska Edyta - obowiązki wychowawcy w świetlicy, kierownik świetlicy
7. Adler Mirosława - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
8. Baraszkiewicz Hanna - obowiązki nauczyciela wspierającego
9. Barczak Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
10. Biernacka Daria - obowiązki pedagoga
11. Błaszczyk Elżbieta - język polski
12. Bobrek - Worchacz Magdalena - obowiązki wychowawcy w świetlicy
13. Borucka Anetta - wychowanie przedszkolne
14. Broda - Karłyk Anna - chemia, podstawy przedsiębiorczości, wychowawca
15. Brosławska Mariola - język francuski, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
16. Bryńska Jolanta - muzyka, plastyka, wychowawca
17. Brzóska Grażyna - technika, informatyka, wychowawca
18. Buczacka Iwona - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
19. Ceglarska Monika - obowiązki logopedy
20. Chalecka Marlena - obowiązki  wychowawcy w świetlicy
21. Chojak Maria - język polski, język rosyjski
22. Chumas Joanna - język angielski
23. Czerwonogrodzka Maja - wychowanie fizyczne
24. Danilewicz Katarzyna - język angielski
25. Dąbrowska Beata - język polski, wychowawca
26. Dąbrowski Robert - technika, edukacja dla bezpieczeństwa
27. Dera Elżbieta - wychowanie przedszkolne
28. Firfas Justyna - język angielski, wychowawca
29. Gadomska Anna - matematyka, wychowawca
30. Galus Magdalena - obowiązki nauczyciela wspierającego
31. Ganczar Robert - historia, historia i społeczeństwo
32. Geppert Daniel - religia
33. Gorzelana Joanna - matematyka, informatyka
34. Gorzelany Rafał - matematyka, wychowawca
35. Grabska Anna - historia, wychowawca
36. Graczykowska–Lindenberg Renata - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
37. Harasymowicz Małgorzata - obowiązki pedagoga, doradztwo zawodowe
38. Hassa Adela - religia
39. Horanin Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
40. Jabłońska Anna - język angielski, język francuski
41. Jagusiak Jolanta - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
42. Jakubiak Andrzej - wychowanie fizyczne
43. Jarosz Beata - obowiązki wychowawcy w świetlicy
44. Jażdżewska – Drobek Joanna - obowiązki nauczyciela wspierającego, wychowawca
45. Jelonek Diana - język niemiecki
46. Juny – Pilarska Katarzyna - wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, wychowawca
47. Jurkiewicz Alicja - obowiązki nauczyciela wspierającego
48. Jurkiewicz Edyta - język angielski
49. Kaczmarek Magdalena - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
50. Kaczmarek Radosław - wychowanie fizyczne
51. Kaczmarek Wioletta - język niemiecki, informatyka, wychowawca
52. Kała Helena - matematyka, wychowawca
53. Kamińska Magdalena - obowiązki psychologa
54. Kaszubska Agnieszka - obowiązki nauczyciela wspierającego, wychowawca
55. Kociemba – Trąbka Małgorzata - matematyka
56. Kolman – Zatorska Anna - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
57. Kołodziejska Beata - język polski, wychowawca
58. Konieczka Teresa - bibliotekarz
59. Korbanek Agnieszka - obowiązki  wychowawcy w świetlicy
60. Korzeniowska Małgorzata - terapeuta pedagogiczny
61. Krawczyk Marcin - wychowanie fizyczne
62. Krengowska Jagna - fizyka, wychowawca
63. Krzesińska Magdalena - edukacja wczesnoszkolna
64. Ksepko Piotr - wychowanie fizyczne
65. Kucofaj – Turok Katarzyna - obowiązki  wychowawcy w świetlicy
66. Kumanowska Marzena - obowiązki nauczyciela wspierającego, wychowawca
67. Kutnik Ireneusz - wychowanie fizyczne
68. Kutnik Lidia    - wychowanie fizyczne, wychowawca
69. Kwilman Anna    - obowiązki bibliotekarza
70. Lewszyk Joanna - edukacja wczesnoszkolna
71. Liwocha Bogusława - edukacja wczesnoszkolna
72. Małachowska Katarzyna - obowiązki nauczyciela wspierającego, wychowawca
73. Michalczuk Joanna - język angielski
74. Michalska Anna - matematyka
75. Modrzyk Małgorzata - wychowanie fizyczne
76. Najman Anna - terapeuta pedagogiczny
77. Niedziela Agata - język niemiecki
78. Nowak Agnieszka - historia, wychowawca
79. Nowak Jolanta - język polski, wychowawca
80. Nowicka Daria - obowiązki nauczyciela wspierającego
81. Olszewska Kalina - obowiązki bibliotekarza
82. Oniszczuk Anna - język niemiecki, wychowawca
83. Oniszczuk Ryszard - język polski, geografia, wychowawca
84. Petryków Piotr - historia
85. Pomazana Karolina - chemia, wychowawca
86. Pszonka Elżbieta - język polski, wychowawca
87. Rajchel Dominik - muzyka
88. Rozestwińska Agnieszka - język niemiecki, wychowawca
89. Rzemieniecka Anetta - matematyka, wychowawca
90. Sawicka Elwira - fizyka, informatyka  
91. Sieczkowska Agnieszka - język polski, wychowawca
92. Sienicka Alicja - religia
93. Sienkiewicz Aneta - język niemiecki, technika, geografia
94. Sitek Aneta - matematyka, wychowawca
95. Skrzypczak Danuta - biologia, wychowawca
96. Sprawka Jolanta - język angielski
97. Stankiewicz Dorota - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
98. Stępień Agata - język angielski, język niemiecki
99. Szmytkiewicz Małgorzata - obowiązki pedagoga
100. Szmytkiewicz Piotr - fizyka
101. Sznajder Małgorzata - wiedza o kulturze, obowiązki nauczyciela wspierającego
102. Szpak Joanna - język polski
103. Szurowska Joanna - język niemiecki, wychowawca
104. Szymczak Joanna - religia
105. Szymczak Marcin - język angielski
106. Topczewska Adriana - język niemiecki
107. Traczyk Anna - obowiązki nauczyciela wspierającego, język niemiecki, wychowawca
108. Trojanowska Katarzyna - język angielski
109. Trubiłowicz Hanna - obowiązki bibliotekarza
110. Truszkiewicz Danuta - obowiązki nauczyciela wspierającego
111. Tyliszczak Małgorzata - język angielski
112. Tyliszczak Sławomir - geografia
113. Wejdelek – Zembrzuska Justyna - biologia
114. Wierzchowiecka Lidia - język polski
115. Wolny Marzena - geografia
116. Worchacz Damian - wychowanie fizyczne
117. Zaranowski Artur - matematyka, język angielski
118. Zawada Tomasz - język angielski
119. Zielińska Iwona - wychowanie fizyczne
120. Zieniewicz Marzena - wychowanie fizyczne
121. Zubowicz – Jaszcza Elżbieta - matematyka, wychowawca
122. Żyto Piotr - obowiązki nauczyciela wspierającego, wychowawca