Przedmioty rozszerzone:
1. CHEMIA 2. BIOLOGIA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, CHEMIA, BIOLOGIA

Wprowadza ucznia w świat przyrody  i reguły funkcjonowania otaczającego świata, przygotowuje do jego poznawania i zmieniania. Klasa biomedyczna opiera się na zgłębianiu wiedzy z wielu dziedzin  i kształtuje umiejętność  łączenia wiedzy z wielu dyscyplin naukowych.  Kandydat powinien cechować się szerokimi zainteresowaniami przyrodniczymi i mieć zamiłowanie do poznawania tajemnic, posiadać umiejętność kreatywnego myślenia, być osobą dokładną i dociekliwą, lubić przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów naukowych.

Wymarzona klasa dla osób lubiących przedmioty związane z naukami przyrodniczymi lub ścisłymi, między innymi biologię, fizykę i chemię. Nauka w klasie biomedycznej stwarza szerokie możliwości dalszej edukacji. Absolwenci mogą podjąć studia na bardzo popularnych i przyszłościowych kierunkach, chociażby takich jak: kosmetologia, dietetyka, inżynieria środowiska, medycyna, farmacja, chemia przemysłowa, fizyka medyczna  i innych.  

Ponadto w klasie biomedycznej wyposażamy w wiedzę pozwalającą poznać istotę ludzką i zachodzące procesy społeczne. Uczymy zrozumienia funkcjonowania biologicznego, psychicznego i społecznego człowieka. Dla uczniów zainteresowanych tworzymy zajęcia dodatkowe: laboratoria biologiczne, warsztaty chemiczne, zajęcia na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Ukończenie klasy umożliwia wybór szerokiej gamy studiów z grupy kierunków: przyrodniczych i nauk o zdrowiu oraz ścisłych. W klasie biomedycznej proponujemy naukę języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym. Możliwe jest realizowanie wybranego języka obcego w zakresie rozszerzonym (j.angielski lub j.niemiecki).

W klasie biomedycznej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanymi na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów) są: biologia i chemia. Dodatkowo, od klasy drugiej, uczeń może wybrać kolejny przedmiot rozszerzony: język obcy, fizykę lub informatykę.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.