EkoAkademia dla Dorosłych

 1. Adresowana jest do rodziców i opiekunów dzieci uczących się w Zespole Szkół Ekologicznych.
 2. Ma formę bezpłatnych zajęć.
 3. Zajęcia prowadzone są na terenie Zespołu Szkół Ekologicznych.
 4. Celem zajęć jest:
  a)    rozwój osobisty,
  b)    podnoszenie kompetencji,
  c)    rozwijanie zainteresowań,
  d)    aktywizacja,
  e)    integracja kadry Zespołu Szkół Ekologicznych z rodzicami i opiekunami uczniów
  f)    organizacja czasu wolnego.
 5. Zajęcia realizowane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę Zespołu Szkół Ekologicznych.
 6. W roku szkolnym 2019/2020 proponowane są zajęcia z zakresu:
  a)    języka niemieckiego,
  b)    języka angielskiego,
  c)    nabywania kompetencji z obszaru nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
  d)    matematyki,
  e)    fitnessu.
  f)    język polski dla obcokrajowców (pierwsze spotkanie 11 stycznia 2020 r. w sobotę o godzinie 10:00 w sali 305 przy ulicy Francuskiej 25a)
 7. Terminy zajęć zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu z prowadzącymi.
 8. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu +48684542301 lub +48684542308 do dnia 15.12.2019r
 9. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń!
 10. Regulamin + zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  Uczestnictwo w EkoAkademii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji zajęć przez Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze, zgodnie  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.