Rekrutacja 2019-2020 - PO SZKOLE PODSTAWOWEJ - LICEUM 4 LETNIE

loading...
1A HUMANISTYCZNA
1B HUMANISTYCZNA
1C PRAWNICZA
1D AKADEMICKA
1E AKADEMICKA
1F MATEMATYCZNA
1G EKONOMICZNO-JĘZYKOWA
1H BIOMEDYCZNA
DOKUMNETY - POBIERZ
1A HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone:
1. JĘZYK POLSKI 2. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE/HISTORIA  3. JĘZYK OBCY/FIZYKA/INFORMATYKA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

Klasy, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną, historyczną i prawniczą. Przygotowują uczniów do funkcjonowania w relacjach społecznych, głównie w zakresie znajomości języka oraz odbioru i przekazywania kultury. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym. Uczymy rozwiązywać problemy, gromadzić i przetwarzać informacje, prawidłowo komunikować się oraz sprawnie poruszać się w obszarze obowiązujących norm prawnych. W klasie humanistycznej lub prawniczej młodzież może poznawać kulisy zawodu dzięki dodatkowym zajęciom z prawa.

1B KLASA HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone:
1. HISTORIA 2. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE/JĘZYK POLSKI  3. JĘZYK OBCY/FIZYKA/INFORMATYKA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

Klasy, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną, historyczną i prawniczą. Przygotowują uczniów do funkcjonowania w relacjach społecznych, głównie w zakresie znajomości języka oraz odbioru i przekazywania kultury. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym. Uczymy rozwiązywać problemy, gromadzić i przetwarzać informacje, prawidłowo komunikować się oraz sprawnie poruszać się w obszarze obowiązujących norm prawnych. W klasie humanistycznej lub prawniczej młodzież może poznawać kulisy zawodu dzięki dodatkowym zajęciom z prawa.

1C KLASA PRAWNICZA

Przedmioty rozszerzone:
1. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 2. JĘZYK POLSKI/HISTORIA 3. JĘZYK OBCY/FIZYKA/INFORMATYKA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

Klasy, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną, historyczną i prawniczą. Przygotowują uczniów do funkcjonowania w relacjach społecznych, głównie w zakresie znajomości języka oraz odbioru i przekazywania kultury. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym. Uczymy rozwiązywać problemy, gromadzić i przetwarzać informacje, prawidłowo komunikować się oraz sprawnie poruszać się w obszarze obowiązujących norm prawnych. W klasie humanistycznej lub prawniczej młodzież może poznawać kulisy zawodu dzięki dodatkowym zajęciom z prawa.

1D KLASA AKADEMICKA

Przedmioty rozszerzone:
1. GEOGRAFIA  2. MATEMATYKA/JĘZYK POLSKI/HISTORIA  3. JĘZYK OBCY/FIZYKA/INFORMATYKA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: GEOGRAFIA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe z naukami humanistycznymi, społecznymi i pokrewnymi ( filologia, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, filozofia, itd.). Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły, pomagających w ukierunkowaniu zainteresowań, w tym w warsztatach prawniczych, z socjologii i psychologii, warsztatach biomedycznych. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości kontynuować naukę na kierunkach: filologicznych, pedagogicznych, społecznych, humanistycznych, ale także technicznych.

1E KLASA AKADEMICKA

Przedmioty rozszerzone:
1. GEOGRAFIA  2. MATEMATYKA/JĘZYK POLSKI/HISTORIA  3. JĘZYK OBCY/FIZYKA/INFORMATYKA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: GEOGRAFIA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe z naukami humanistycznymi, społecznymi i pokrewnymi ( filologia, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, filozofia, itd.). Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły, pomagających w ukierunkowaniu zainteresowań, w tym w warsztatach prawniczych, z socjologii i psychologii, warsztatach biomedycznych. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości kontynuować naukę na kierunkach: filologicznych, pedagogicznych, społecznych, humanistycznych, ale także technicznych.

1F KLASA MATEMATYCZNA

Przedmioty rozszerzone:
1. MATEMATYKA 2. GEOGRAFIA  3. JĘZYK OBCY/FIZYKA/INFORMATYKA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: FIZYKA, INFORMATYKA, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

Klasa przygotowująca uczniów do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych, technicznych, politechnicznych, architekturze, kierunkach ekonomicznych. Uczniowie klasy matematycznej nie tylko poszerzają wiadomości z zakresu nauk ścisłych, ale także nabywają szerokiej wiedzy  z podstaw ekonomii, zarządzaniu przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi, stosowaniu zasad marketingu w firmie, sporządzaniu biznesplanu, korzystaniu z obowiązujących przepisów prawa i innych źródeł informacji ważnych dla przedsiębiorcy. Wśród proponowanych zajęć dodatkowych na szczególną uwagę w tej klasie zasługują warsztaty biomedyczne i zajęcia astronomiczno-fizyczne.

1G KLASA EKONOMICZNO-JĘZYKOWA

Przedmioty rozszerzone:
1. GEOGRAFIA 2. MATEMATYKA/WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE/JĘZYK POLSKI  3. JĘZYK OBCY/FIZYKA/INFORMATYKA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: GEOGRAFIA, JĘZYK OBCY, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

Profil klasy ekonomiczno-językowej cieszy się popularnością wśród osób zainteresowanych zdobywaniem dodatkowych umiejętności zakresu języków obcych i wiedzy ekonomicznej. Jest to klasa, w której realizowany jest projekt innowacyjnych zajęć lekcyjnych o tematyce biznesowej. Dzięki temu uczniowie przygotowują się do używania języka angielskiego w przestrzeni biznesowej. Klasa ekonomiczno-językowa to profil dla uczniów, którzy chcą w przyszłości nie tylko pracować w zespołach międzynarodowych,  ale również rozwijać umiejętności komunikacyjne, współpracy w zespole oraz efektywnego rozwiązywania problemów. Absolwenci klasy językowej najchętniej podejmują studia na kierunkach filologicznych i ekonomicznych, są to m.in.: filologia angielska, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, ekonomia, zarządzanie w biznesie. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach humanistycznych, ekonomicznych i społecznych.

1H KLASA BIOMEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone:
1. BIOLOGIA 2. CHEMIA  3. JĘZYK OBCY/FIZYKA/INFORMATYKA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: BIOLOGIA, CHEMIA/FIZYKA, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

Wymarzona klasa dla osób lubiących przedmioty związane z naukami przyrodniczymi lub ścisłymi, między innymi geografię, biologię, fizykę i chemię. Nauka w klasie biomedycznej stwarza  szerokie możliwości dalszej edukacji. Absolwenci mogą podjąć studia na bardzo popularnych i przyszłościowych kierunkach, chociażby takich jak: kosmetologia, dietetyka, inżynieria środowiska, medycyna, farmacja, chemia przemysłowa, fizyka medyczna  i innych.  Ponadto w klasie biomedycznej wyposażamy w wiedzę psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i zachodzące procesy społeczne. Uczymy zrozumienia funkcjonowania biologicznego, psychicznego i społecznego człowieka. Dla uczniów zainteresowanych tworzymy zajęcia dodatkowe: laboratoria biologiczne, warsztaty biomedyczne, warsztaty socjologiczne.

DOKUMENTY - POBIERZ

Dokumenty - pobierz wniosek, kartę pomocniczą itd.
1) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej - pobierz
2) karta pomocnicza w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych - pobierz
3) poradnik - pobierz
4) wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów uzupełniających - pobierz
5) wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata - pobierz
6) zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 - pobierz
7) zarządzenie LKO w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2019/2020 - pobierz
8) rozporządzenie MEN ws przeliczania punktów - pobierz