Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe zarówno z naukami humanistycznymi, jak i społecznymi, technicznymi oraz ścisłymi. Uczniowie realizują w klasie pierwszej wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym, a od klasy drugiej wybierają przedmioty rozszerzone, zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły, pomagających w ukierunkowaniu zainteresowań, w tym w warsztatach prawniczych, dziennikarskich, socjologicznych.

Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości kontynuować naukę na kierunkach: filologicznych, pedagogicznych, społecznych, humanistycznych, ścisłych, ekonomicznych i technicznych.

Klasa akademicka powstała z myślą o najpopularniejszych kierunkach kształcenia w ofercie szkół wyższych. W klasie tej możliwe jest poszerzenie wiedzy z popularnych przedmiotów dzięki współpracy z UZ i prowadzeniu wybranych zajęć przez nauczycieli akademickich.

Klasa akademicka jest dobrym wyborem również dla osób wiążących swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w sektorze administracji państwowej i samorządowej lub pragnących poświęcić się karierze naukowej. Absolwenci znają bardzo dobrze języki obce i z łatwością podejmują rolę studenta na kierunkach: politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka.

W klasie akademickiej uczniowie rozwijają swoje kompetencje językowe, znajomość języków obcych jest bowiem kluczową umiejętnością w zjednoczonej Europie. W czasach globalnej informacji, pracy i nauki stawiamy na rozwijanie i poszerzanie umiejętności językowych nabytych w gimnazjum.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z oferty wszystkich kół zainteresowań działających w szkole. Absolwent klasy akademickiej będzie przygotowany do podjęcia studiów na wybranym przez siebie kierunku.

W klasie akademickiej proponujemy naukę języka niemieckiego i angielskiego (poziom podstawowy i poziom rozszerzony) oraz języka francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym.

W każdej klasie umożliwiamy wybór co najmniej 2 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanych na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów). W każdej klasie umożliwiamy wybór proponowanych zajęć dodatkowych:

Warsztaty prawnicze
Warsztaty biomedyczne
Warsztaty socjologiczne
Warsztaty biznesowe
Logistyka turystyczna