Po raz kolejny grupa uczniów z naszego liceum w ramach lekcji chemii odbyła zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat zajęć to „Iloczyn rozpuszczalności.”. Uczniowie liceum uczęszczający na fakultet z chemii mieli okazję zobaczyć, jak wygląda prawdziwe laboratorium chemiczne .Zajęcia rozpoczęły się od zapoznania z regulaminem pracowni chemicznej oraz krótkiego wykładu dotyczącego wykonywanego ćwiczenia . Następnie uczniowie, na podstawie otrzymanej instrukcji, przez prawie 3 godziny samodzielnie wykonywali ćwiczenia polegające na wytrącaniu osadów soli trudno rozpuszczalnych w wodzie oraz rozwiązywali zadania maturalne dotyczące iloczynu rozpuszczalności.

Karolina Pomazana i Anna Broda- Karłyk

82250804_567773094069922_3989170933104377856_n
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto8