W dniu 30.01.2018r. w auli biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się otwarte spotkanie regionalne Wspólnie o Konstytucji dotyczące referendum konsultacyjnego w sprawie Konstytucji RP   z udziałem ministra Pawła Muchy, pełnomocnika Prezydenta RP ds.. referendum oraz dra hab.

Jacka Kurzępy, posła na Sejm RP. Wśród uczestników debaty byli uczniowie klas II naszego liceum: H. Wójcik, A. Klincewicz, K. Dąbrowski oraz J. Sobczak pod opieką p. Lidii Wierzchowieckiej. Burzliwa dyskusja dotyczyła przyszłych zmian w Konstytucji RP.