22 czerwca  o godz.9.00 –  Boisko Orlik – zakończenie nauki w szkole podstawowej klasy IV- VII, gimnazjum i liceum.