Cyklicznie w II LO w ramach zajęć rozszerzonych z geografii odbywają się zajęcia w terenie. Uczniowie mają możliwość praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas lekcji. Prowadzą obserwacje pogody,  analizują  zmiany w  środowisku spowodowane działalnością człowieka.

Zajęcia odbyły się pod opieką p.Sławomira Tyliszczaka.

front
z3
z4