Dnia 26 października bieżącego roku uczennice klas trzecich naszego liceum, pod opieką  Adriany Topczewskiej udały się na wernisaż wystawy realizowanej w ramach projektu uniwersyteckiego pod tytułem „Kształtowanie kultury pamięci na temat pracy przymusowej i Holocaustu jako zadanie transgraniczne”. Otwarcie wystawy odbyło się w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego podczas VI. Dni Polsko-Niemieckich. Zaprezentowano zdjęcia wykonane przez studentów  Uniwersytetu Zielonogórskiego i Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (Brandenburgische Technische Universität) w Cottbus-Senftenberg. Wizyta umożliwiła poznanie w skrócie historii miejsca położonego w sąsiedztwie Nowogrodu Bobrzańskiego. W czasie II wojny światowej w Krzystkowicach powstał obóz pracy niewolniczej. W latach 1940-1945 funkcjonowała tam fabryka materiałów wybuchowych DAG (Alfred Nobel Dynamit Aktien Gesellschaft) Christianstadt. Fabryka wchodziła w skład koncernu IG FARBEN. Przy jej budowie i produkcji zatrudnionych było około 20 tys. osób. Większość robotników przymusowych stanowili obcokrajowcy, głównie obywatele ZSRR, Jugosłowianie, Belgowie, Holendrzy, Francuzi, Włosi, Czesi, Słowacy, Żydzi, a takie Polacy. Łącznie na terenie obejmującym 35 km2 istniało 11 obozów pracy. W 1945 r. zostały one wyzwolone przez Armię Radziecką. Podczas prelekcji pani Barbara Krzeszewska-Zmyślony przedstawiła również założenia projektu oraz propozycje zagospodarowania obecnie opustoszałego i niebezpiecznego miejsca. Prawdopodobnie przy współpracy z stroną niemiecką oraz Nadleśnictwem Nowogród Bobrzański przestrzeń o tak dużej powierzchni zostanie zagospodarowana. Obecnie istnieje możliwość zwiedzania wybranych fragmentów kompleksu pod opieką przewodnika z ramienia Nadleśnictwa i bliższego poznania mrocznego fragmentu historii naszego regionu. 

IMG_0607
IMG_0610
IMG_0613

Natalia Piasecka, Ola Kardas - 3LE