W poniedziałek 13 stycznia odwiedzili nas studenci szczecińskiej Akademii Morskiej. Młodzi adepci marynarki tak ciekawie opowiadali o swojej "Alma Mater", życiu pod żaglami i płynących z tego profitach, że nie zdziwi nas, jeśli jeszcze w tym roku do uroczystej przysięgi w mundurze marynarskim przystąpi jakiś absolwent naszego liceum.

thumbnail_image4
thumbnail_image5
thumbnail_image6
thumbnail_image7
thumbnail_image8
thumbnail_image9
thumbnail_image10
thumbnail_image11
thumbnail_image12
thumbnail_image14
thumbnail_image15
thumbnail_image16
thumbnail_image17
thumbnail_image18
thumbnail_image19

Przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia wolontariusze zostali zaproszeni przez naszych przyjaciół z „Promyka” do wspólnego kolędowania. Nasze uczennice pełne zapału wyruszyły z dziećmi do Zespołu Szkół Specjalnych na wspaniały występ. Po przedstawieniu i wspólnym śpiewaniu złożyliśmy sobie świąteczne życzenia i obdarowaliśmy się słodkościami od św. Mikołaja.

IMG_20191218_101105
IMG_20191218_101105
IMG_20191218_101056
IMG_20191218_101056
IMG_20191218_095345
IMG_20191218_095345
IMG_20191218_095350
IMG_20191218_095350
foto1
foto1
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Na spotkanie z bożonarodzeniowymi tradycjami Saksonii wybrała się klasa 1LB z wychowawczynią Anną Oniszczuk oraz opiekunem Magdaleną Gallus.

Ten najstarszy świąteczny jarmark w Niemczech ( zwany Dresdner  Striezelmarkt) świętuje w tym roku 575 letnią tradycję. Na 225 stoiskach można kupić wszystko, co związane jest ze świętami, od surowej szynki po kunsztownie zdobione bombki.

Uczniowie zwiedzali również  przepiękne zabytki stolicy Saksonii nazywanej „Florencją północy”, a także Muzeum Higieny. A o wszystkim ciekawie opowiadał nauczyciel historii  -  pan Robert Ganczar.

Foto1
Foto2
Nowy obraz16
Nowy obraz17
Nowy obraz18
Nowy obraz19
Nowy obraz20
Nowy obraz21
Nowy obraz22
Nowy obraz24
Nowy obraz23

Pragnę poinformować, że nasza szkoła uzyskała prawo od Ministerstwa Cyfryzacji do wydawania elektronicznych legitymacji.
mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie, będąca częścią aplikacji mObywatel, którą udostępniło Ministerstwo Cyfryzacji. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie, jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Korzystanie z mLegitymacji jest bezpłatne. Aby je uruchomić uczniowie muszą mieć telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. (być może na iOS też już można)
W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.
Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam, jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Zainteresowani Rodzice lub chętni uczniowie, za zgodą opiekuna prawnego, mogą złożyć wniosek o wydanie mLegitymacji wraz ze zdjęciem (podpisane) w formacie 35 x 45 mm (3,5 x 4,5 cm) w SEKRETARIACIE SZKOŁY u. P. Moniki.
Wnioski do pobrania udostępnione zostały pod adresem (adres należy skopiować, wkleić do przeglądarki i potwierdzić):

https://ekedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/m_szpakowicz_ek_edu_pl/EuPtUUAxzwJEogIKMajmp4kBlMHl1yev1lJ7b-2l6yeDdA?e=5bznjx

 
Podstawa prawna:
RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z dnia 5 września 2019 r.) Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).

Z poważaniem
Mariusz Szpakowicz
Dyrektor Zespołu Szkół Ekologicznych
im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

front