Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Szkolna Radonowa Mapa Polski”. Do udziału w projekcie zaproszono 48 szkół z całej Polski - po trzy szkoły na województwo. W ramach projektu otrzymaliśmy cztery detektory typu CR-39, które będą mierzyły zawarty w powietrzu radon. Radon jest naturalnie występującym promieniotwórczym gazem szlachetnym, który powstaje w wyniku przemiany promieniotwórczej radu. Radon występuje w powietrzu, glebie i w wodzie. Największa część naszej „naturalnej dawki promieniowania” pochodzi właśnie od radonu i radioaktywnych produktów jego rozpadu, które wdychane są przez nas razem z powietrzem. Detektory CR-39 po miesiącu pomiarów, zostaną zwrócone do organizatorów projektu, którzy odeślą je do analizy w Laboratorium Radonova w Uppsali w Szwecji.
Na podstawie otrzymanych wyników z Laboratorium, zostanie stworzona „Szkolna Radonowa Mapa Polski”.
W drugim etapie projektu
zorganizowane zostaną trzy webinaria – pierwsze dedykowane tylko nauczycielom – szkolnym opiekunom projektu, drugie uczniom liceum– wyjaśniające problematykę promieniotwórczości, a także zasady pomiaru radonu w pomieszczeniach oraz trzecie – wszystkim (uczniom i nauczycielom) – omawiające wyniki pomiarów zebrane z całej Polski. Opiekunem projektu jest p. Jagna Krengowska

broszura projektu: https://ekedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_sienkiewicz_ek_edu_pl/EaYE-qgq0a5FqxuFYaR597oB4sxThckqy06SoYrREOM43w?e=Zant3R

front
Previous Next Play Pause
1