„Czasem, najlepszym prezentem na święta jest zwykła obecność drugiej osoby… „

a czasem tylko kartka, choć drobnym wyrazem pamięci.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekologicznych

zaprasza wszystkie klasy

do udziału w konkursie na kartkę świąteczną

o nagrodę Dyrektora szkoły.

Zasady konkursu:

1.Każda klasa ma zadanie zgłosić do konkursu 10 kartek bożonarodzeniowych w formacie możliwym do schowania w kopercie  C6 (114x162 mm) lub DL (99x210 mm).

  1. Każdy wychowawca otrzyma pakiet – Logo szkoły, dla każdego ucznia swojej klasy. Logo należy umieścić w projekcie i wykonaniu kartki. Logo Szkoły ma stanowić element wykonanej kartki na pierwszej jej stronie .
  2. Każdy wychowawca proszony jest o oznaczenie kartki symbolem klasy i numerem (karteczka przypięta spinaczem) wg stworzonej przez siebie listy. (U wychowawców zostaje informacja o autorze pracy, po ustaleniu werdyktu numery zastąpią nazwiska zwycięzców).
  3. Technika wykonania prac jest dowolna.
  4. Termin złożenia prac konkursowych ubiega 6 grudnia.
  5. Ogłoszenie werdyktu nastąpi 9 grudnia.
  6. Prace oceniane będą w VI kategoriach:

I        Klas „0” Szkoły Podstawowej.

II       Klas 1-3 Szkoły Podstawowej.

III      Klas 4-6 Szkoły Podstawowej.

IV     Klas 7-8 Szkoły Podstawowej.

VI     Klas 1-4 Liceum Ogólnokształcącego.

  1. Każdy I zwycięzca konkursu otrzyma Nagrodę Dyrektora Szkoły, a każde wyróżnienie upominek. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a każda klasa dyplom pamiątkowy.
  2. Ważne jest aby wnętrze kartki stanowiła przestrzeń możliwa do wpisania życzeń.

( Uczestnicy wykonują kartkę projektując i wykonując pierwszą jej stronę ).

  1. Wykonane prace nie wrócą do autorów. Zeskanowane prace zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej oraz na FB.