W dniu 3 października odbył się wyjazd uczniów klas drugich LO pod opieką p.D. Truszkiewicz i p.S. Tyliszczaka do Pszczewa. Uczniowie mieli okazję poznać historię tej miejscowości. Uczestniczyli również w wycieczce geograficznej, podczas której mieli możliwość poznania uroków i osobliwości krajobrazu pojezierzy oraz w terenie rozpoznawali formy polodowcowe.
Uczniowie brali również udział w wykładzie prowadzonym przez pracowników Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz w ćwiczeniach laboratoryjnych z biologii poznając faunę i florę Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.
Na zakończenie odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Danuta Truszkiewicz

20191003_095532
20191003_104545_2
20191003_110028
20191003_112009_2
20191003_112335_2
20191003_113904
20191003_114144
20191003_121448_2
20191003_121524
20191003_122606_2
20191003_124454_3
20191003_124454_4
20191003_131443_2
front