Zespół, w skład którego  wchodzili uczniowie naszego gimnazjum i liceum, student Biologii University of Warwick  w Anglii oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i języków obcych,  zdobył I miejsce w  ogólnopolskim konkursie ekologicznym Quarry Life Award 2018.  Realizowany ponad rok projekt zatytułowany "Poznając przyrodę odkryjesz fascynujący świat"spotkał się z uznaniem krajowego jury. 29 listopada nasi reprezentanci odebrali nagrodę w wysokości 5000 euro. Koordynatorki: Justyna Wejdelek - Zembrzuska, Danuta Skrzypczak\

link do bloga:

https://www.quarrylifeaward.pl/node/56726

http://www.rzg.pl/sukces-uczniow-i-nauczycieli-ekologa/

http://www.zachod.pl/audycja/strefa-mlodych-laureaci-nagrody-za-projekt-ekologiczny/

4
5
7
8
9
10
11
12
13
front
17
20
23
32
34
37