W dniu 8 grudnia 2017 r. 38 uczniów naszej szkoły (SP, gimnazjum oraz liceum) wzięło udział w V. Otwartym Zielonogórskim Dyktandzie z Języka Niemieckiego.Organizatorami byli: Instytut Filologii Germańskiej UZ i Centrum Transferu Kultury Europejskiej UZ oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze. Patronat honorowy objął Konsul Generalny RFN we Wrocławiu.Do udziału w Dyktandzie przystąpiło 550 uczestników z województwa lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego pogrupowanych na poszczególne typy szkół. Poziom był bardzo wysoki, a nasi uczniowie zdobywali cenne doświadczenie i mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe.Adriana Topczewska

Wyniki poszczególnych kategorii: http://www.ifg.uz.zgora.pl/index.php/dzialalnosc/dyktando

20171208_094439
20171208_095238
20171208_095714
20171208_121238
20171208_121558
IMG_20171208_121210
IMG_20171208_121235
IMG_20171208_121240
IMG_20171208_122302
IMG_20171208_122313
IMG_20171208_123200
IMG_20171208_123221
IMG_20171208_123228
IMG_20171208_123233
IMG_20171208_123329