Misją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest dążenie do powszechnego przestrzegania prawa z zakresu ochrony środowiska i zapewnienie wiarygodnych, obiektywnych informacji o stanie środowiska w województwie lubuskim. Tekst i zdjęcie: WIOŚ Zielona Góra