Rekrutacja 2019-2020 - PO GIMNAZJUM - LICEUM 3 LETNIE

loading...
1LA HUMANISTYCZNA
1LB MATEMATYCZNA
1LC BIOMEDYCZNA
DOKUMNETY - POBIERZ
1LA - HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone:
1. HISTORIA 2. JĘZYK  POLSKI 3. JĘZYK OBCY
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną, historyczną i prawniczą. Przygotowuje uczniów do funkcjonowania w relacjach społecznych, głównie w zakresie znajomości języka oraz odbioru i przekazywania kultury. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym. Uczymy rozwiązywać problemy, gromadzić i przetwarzać informacje, prawidłowo komunikować się oraz sprawnie poruszać się w obszarze obowiązujących norm prawnych. W klasie humanistycznej lub prawniczej młodzież może poznawać kulisy zawodu dzięki dodatkowym zajęciom z prawa.

1LB MATEMATYCZNA

Przedmioty rozszerzone:
1. MATEMATYKA 2. GEOGRAFIA  3. JĘZYK OBCY
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: FIZYKA, INFORMATYKA, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

Klasa przygotowująca uczniów do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych, technicznych, politechnicznych, architekturze, kierunkach ekonomicznych. Uczniowie klasy matematycznej nie tylko poszerzają wiadomości z zakresu nauk ścisłych, ale także nabywają szerokiej wiedzy  z podstaw ekonomii, zarządzaniu przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi, stosowaniu zasad marketingu w firmie, sporządzaniu biznesplanu, korzystaniu z obowiązujących przepisów prawa i innych źródeł informacji ważnych dla przedsiębiorcy. Wśród proponowanych zajęć dodatkowych na szczególną uwagę w tej klasie zasługują warsztaty biomedyczne i zajęcia astronomiczno-fizyczne.


1LC BIOMEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone:
1. BIOLOGIA 2. CHEMIA 3. JĘZYK OBCY
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: BIOLOGIA, CHEMIA/FIZYKA, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

Wymarzona klasa dla osób lubiących przedmioty związane z naukami przyrodniczymi lub ścisłymi, między innymi geografię, biologię, fizykę i chemię. Nauka w klasie biomedycznej stwarza  szerokie możliwości dalszej edukacji. Absolwenci mogą podjąć studia na bardzo popularnych i przyszłościowych kierunkach, chociażby takich jak: kosmetologia, dietetyka, inżynieria środowiska, medycyna, farmacja, chemia przemysłowa, fizyka medyczna  i innych.  Ponadto w klasie biomedycznej wyposażamy w wiedzę psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i zachodzące procesy społeczne. Uczymy zrozumienia funkcjonowania biologicznego, psychicznego i społecznego człowieka. Dla uczniów zainteresowanych tworzymy zajęcia dodatkowe: laboratoria biologiczne, warsztaty biomedyczne, warsztaty socjologiczne.


DOKUMENTY - POBIERZ

poradnik dla absolwenta gimnazjum

WNIOSEK_zg_ponadgimnazjalne - pdf (do wydruku) 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1_dokumenty pot. kryteria uzupełniające (g)
 
ZAŁĄCZNIK NR 2_Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata (G)

ZAŁĄCZNIK NR 2B_OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA
 
ZAŁĄCZNIK NR 3_Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019-2020 (G)
 
ZAŁĄCZNIK NR 4_Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkoły (G)
   
ZAŁĄCZNIK NR 5_Zarządzenie LKO (G)
   
ZAŁĄCZNIK NR 6_Rozp. MEN _postępowanie rekrutacyjne_(G)
   
ZAŁĄCZNIK NR 7 _Rozp. MEN_oddziały i szkoły sportowe (G)