• Dobry start w dorosłe życie
  Dobry start w dorosłe życie
 • Z lotu ptaka
  Z lotu ptaka
 • Sala multimedialna
  Sala multimedialna
 • Stołówka
  Stołówka
 • Obserwatorium i stacja meteo
  Obserwatorium i stacja meteo
 • C++, App Inventor, Scratch
  C++, App Inventor, Scratch
loading...
1LA - AKADEMICKA
1LB - HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKA
1LC – EKONOMICZNO-JĘZYKOWA
1LD – TURYSTYCZNO-EUROPEJSKA
1LE – BIOTECHNOLOGICZNA
Terminy rekrutacji
Prezentacja
Plakat
DOKUMENTY - POBIERZ
1LA – KLASA AKADEMICKA

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe zarówno z naukami humanistycznymi, jak i społecznymi, technicznymi oraz ścisłymi. Uczniowie realizują w klasie pierwszej wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym, a od klasy drugiej wybierają przedmioty rozszerzone, zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły, pomagających w ukierunkowaniu zainteresowań, w tym w warsztatach prawniczych, dziennikarskich, socjologicznych.

Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości kontynuować naukę na kierunkach: filologicznych, pedagogicznych, społecznych, humanistycznych, ścisłych, ekonomicznych i technicznych.

Klasa akademicka powstała z myślą o najpopularniejszych kierunkach kształcenia w ofercie szkół wyższych. W klasie tej możliwe jest poszerzenie wiedzy z popularnych przedmiotów dzięki współpracy z UZ i prowadzeniu wybranych zajęć przez nauczycieli akademickich.

Klasa akademicka jest dobrym wyborem również dla osób wiążących swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w sektorze administracji państwowej i samorządowej lub pragnących poświęcić się karierze naukowej. Absolwenci znają bardzo dobrze języki obce i z łatwością podejmują rolę studenta na kierunkach: politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka.

W klasie akademickiej uczniowie rozwijają swoje kompetencje językowe, znajomość języków obcych jest bowiem kluczową umiejętnością w zjednoczonej Europie. W czasach globalnej informacji, pracy i nauki stawiamy na rozwijanie i poszerzanie umiejętności językowych nabytych w gimnazjum.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z oferty wszystkich kół zainteresowań działających w szkole. Absolwent klasy akademickiej będzie przygotowany do podjęcia studiów na wybranym przez siebie kierunku.

W klasie akademickiej proponujemy naukę języka niemieckiego i angielskiego (poziom podstawowy i poziom rozszerzony) oraz języka francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym.

W każdej klasie umożliwiamy wybór co najmniej 2 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanych na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów). W każdej klasie umożliwiamy wybór proponowanych zajęć dodatkowych:

Warsztaty prawnicze
Warsztaty biomedyczne
Warsztaty socjologiczne
Warsztaty biznesowe
Logistyka turystyczna

1LB - HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKA

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną, historyczną  i prawniczą oraz ćwiczenie umiejętności oczekiwanych w zawodzie dziennikarza. Przygotowuje uczniów do funkcjonowania w relacjach społecznych, głównie w zakresie znajomości języka oraz odbioru i przekazywania kultury. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowania rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów, dziennikarzy i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym.

W klasie humanistyczno-dziennikarskiej młodzież może poznawać kulisy zawodów dziennikarza i prawnika dzięki dodatkowym zajęciom z prawa i udziale szkoły w projekcie Akademia Telewizyjna TVP. Projekt obejmuje m.in. możliwość udziału uczniów w zajęciach zorganizowanych w Akademii Telewizyjnej prowadzonej przez najlepszych specjalistów i trenerów, możliwość odbycia praktyk wakacyjnych i weekendowych w wielu działach TVP oraz organizację zjazdów i obozów szkoleniowych.Wybierając klasę humanistyczno-dziennikarską uczeń będzie  mógł skonfrontować wyobrażenie zawodu z własnymi oczekiwaniami i doświadczyć na czym polega praca w tym zawodzie.

Uczniowie, którzy nie zwiążą swojej przyszłości ze studiami  prawniczymi lub dziennikarskimi nabyte umiejętności wykorzystają  na kierunkach społecznych, filologicznych i pokrewnych. Nauka w klasie o charakterze humanistycznym wyposaży uczniów w ciekawe i nieszablonowe sposoby argumentowania, formułowania hipotez i autoprezentacji. Ponadto uczniowie mogą korzystać z oferty wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

Dla zainteresowanych uczniów przewidujemy nie tylko zajęcia dodatkowe z dziennikarstwa i prawa, ale także warsztaty socjologiczno-psychologiczne. Nabyte umiejętności umożliwią w przyszłości pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, ośrodkach masowego przekazu, a nawet w sektorze turystyki i usług (dobra znajomość języka i kultury).

Absolwenci klasy humanistyczno-dziennikarskiej najchętniej podejmują studia na kierunkach: dziennikarstwo, prawo, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, filologia polska, polityka społeczna, kulturoznawstwo, psychologia. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach humanistycznych i społecznych.

W klasie humanistyczno-dziennikarskiej proponujemy naukę języka niemieckiego i angielskiego (poziom podstawowy i poziom rozszerzony) oraz języka francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym.

W każdej klasie umożliwiamy wybór co najmniej 2 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanych na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów). W każdej klasie umożliwiamy wybór proponowanych zajęć dodatkowych:

Warsztaty prawnicze
Warsztaty biomedyczne
Warsztaty socjologiczne
Warsztaty biznesowe
Logistyka turystyczna

1LC – EKONOMICZNO-JĘZYKOWA


Profil klasy ekonomiczno-językowej przygotowuje uczniów pod względem językowym do oczekiwań przyszłych pracodawców oraz wymogów rynku pracy. Cieszy się popularnością wśród osób zainteresowanych zdobywaniem dodatkowych umiejętności z zakresu języków obcych i wiedzy ekonomicznej.

Jest to klasa, w której na języku angielskim realizowany jest projekt innowacyjnych zajęć lekcyjnych o tematyce biznesowej. Zajęcia obejmują wprowadzenie terminologii biznesowej używanej w przedsiębiorstwie, gdzie językiem oficjalnym jest język angielski.

Uczniowie przygotowują się do używania języka angielskiego w przestrzeni biznesowej poprzez  pracę na autentycznych materiałach dydaktycznych oraz elementach wiedzy z podręczników Bussines English. Projekt zakłada aktywne zwiedzanie przedsiębiorstwa, w którym językiem oficjalnym jest język angielski, pracę projektową mającą na celu rozwiązywanie hipotetycznych problemów w funkcjonowaniu firmy oraz naukę autoprezentacji przy przedstawianiu wniosków.

Jest to profil dla uczniów, którzy chcą w przyszłości nie tylko pracować w zespołach międzynarodowych, radzić sobie na rynku pracy w przestrzeni biznesowej, ale również rozwijać umiejętności komunikacyjne, współpracy w zespole oraz efektywnego rozwiązywania problemów. Pracodawcy oczekują na swoim pokładzie osób umiejących perfekcyjnie porozumieć się z kontrahentami w różnych  językach, znających kulturę i zwyczaje obowiązujące w innych krajach.

Absolwenci klasy językowej najchętniej podejmują studia na kierunkach filologicznych i ekonomicznych, są to m.in.: filologia angielska, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, ekonomia, zarządzanie w biznesie. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach humanistycznych, ekonomicznych i społecznych.

Uczniowie mogą korzystać z oferty edukacyjnej wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

W klasie językowej proponujemy naukę języka niemieckiego i angielskiego (poziom podstawowy i poziom rozszerzony) oraz języka francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym.

W każdej klasie umożliwiamy wybór co najmniej 2 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanych na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów). W każdej klasie umożliwiamy wybór proponowanych zajęć dodatkowych:

Warsztaty prawnicze
Warsztaty biomedyczne
Warsztaty socjologiczne
Warsztaty biznesowe
Logistyka turystyczna

KLASA 1LD – TURYSTYCZNO-EUROPEJSKA

Klasa o profilu turystyczno-europejskim powstała nie tylko w wyniku zainteresowania uczniów takim profilem, ale również w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Turystyka jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów usług,  poszukującym wykwalifikowanej kadry ze znajomością języków obcych oraz kultury i zwyczajów panujących w innych krajach.

Jeśli lubisz podróże, zwiedzanie kraju i świata - to klasa, która spełni Twoje marzenia. Ponadto pozwoli ona na doskonalenie umiejętności językowych dzięki zwiększonej liczbie godzin nauki wiodącego języka obcego. Ucząc się w tej klasie będziesz miał możliwości nawiązywania nowych kontaktów, co pozwoli doskonalić Twoje kompetencje porozumiewania się w języku obcym.

W klasie o profilu turystyczno-europejskim uczeń nabywa umiejętności: pracy w grupach, wyszukiwania, segregowania i prezentowania informacji, planowania i organizowania działań turystycznych, np. wyjazdów oraz imprez towarzyszących. Nauka w tej klasie wzbudza ciekawość świata, ponieważ zwraca uwagę nie tylko na turystykę krajową, ale także zagraniczną. Na zajęciach rozszerzonych i uzupełniających wprowadza się  elementy wiedzy o krajach europejskich, kulturze innych narodów, a także rozwija się umiejętność komunikacji w językach obcych w sytuacjach życia codziennego.

Będąc absolwentem liceum ogólnokształcącego o profilu turystyczno-europejskim uczniowie uzyskują wszechstronne przygotowanie oraz szerokie perspektywy do podjęcia pracy w sektorze turystyki. Nabyte umiejętności i znajomość języków obcych umożliwia wykonywanie zawodów: organizator turystyki i rekreacji,  animator w biurach podróży, pracownik obsługi ruchu turystycznego, pilot i opiekun wycieczek krajowych i zagranicznych, hotelarz czy pracownik personelu pokładowego.

Dla zainteresowanych uczniów tworzymy zajęcia dodatkowe – logistyka turystyczna. Ponadto uczniowie mogą korzystać z oferty wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.
W klasie turystyczno-europejskiej proponujemy naukę języka niemieckiego i angielskiego (poziom podstawowy i poziom rozszerzony) oraz języka francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym.

W każdej klasie umożliwiamy wybór co najmniej 2 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanych na przygotowanie do matury zgodnie
z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów). W każdej klasie umożliwiamy wybór proponowanych zajęć dodatkowych:

Warsztaty prawnicze
Warsztaty biomedyczne
Warsztaty socjologiczne
Warsztaty biznesowe
Logistyka turystyczna

KLASA 1LE – BIOTECHNOLOGICZNA

Klasa przeznaczona dla ucznia, który chce poszerzyć swoją wiedzę i zdolności z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych oraz współczesnych technologii.

Nauka w tej klasie, to nie tylko lekcje biologii i chemii, to także zajęcia praktyczne, które umożliwiają osiągnięcie umiejętności niezbędnych do zdania na wysokim poziomie matury
z przedmiotów wiodących. Z pomocą zaangażowanej i doświadczonej kadry nauczycieli uczeń znajduje odpowiedzi na nurtujące pytania, zgłębia tajniki otaczającego świata, przygotowuje się do jego poznawania i zmieniania. W uczniach kształtowana jest umiejętność  łączenia wiedzy z wielu dyscyplin naukowych, m.in. poprzez przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów naukowych.

Poza lekcjami w klasie biotechnologicznej oferujemy: zajęcia umożliwiające obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych i przeżyciowych, które nauczysz się sam przygotowywać pod okiem nauczyciela oraz makroskopową analizę roślin i zwierząt (również pod kątem anatomii); uczenie się poprzez przeprowadzanie doświadczeń – nauczysz się poprawnie metodycznie zaplanować i przeprowadzić eksperyment, opracowywać jego wyniki oraz formułować wnioski; botaniczne zajęcia terenowe; warsztaty ornitologiczne w Kuźnicach; zajęcia dodatkowe przygotowujące maturzystów do egzaminu z zakresu rozszerzonego, w tym zajęcia laboratoryjne we Wrocławiu.

Oferta klasy jest skierowana do uczniów zainteresowanych zdawaniem egzaminu maturalnego z przedmiotów przyrodniczych. Absolwenci mogą podjąć studia na bardzo popularnych i przyszłościowych kierunkach, chociażby takich jak: kosmetologia, dietetyka, inżynieria środowiska, medycyna, farmacja, weterynaria, chemia przemysłowa, fizyka medyczna  i innych.  

Dla zainteresowanych uczniów tworzymy zajęcia dodatkowe: zajęcia astronomiczne, warsztaty biomedyczne, warsztaty psychologiczno-socjologiczne. Ponadto uczniowie mogą korzystać z oferty wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

W klasie biomedycznej proponujemy naukę języka niemieckiego i angielskiego (poziom podstawowy i poziom rozszerzony) oraz języka francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym. W każdej klasie umożliwiamy wybór co najmniej 2 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanych na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów). W każdej klasie umożliwiamy wybór proponowanych zajęć dodatkowych:

Warsztaty prawnicze
Warsztaty biomedyczne
Warsztaty socjologiczne
Warsztaty biznesowe
Logistyka turystyczna

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 14 do 30 maja 2018 r.

Od 6 do 15 lipca 2018 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Od 22 do 26 czerwca 2018 r.
 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Do 28 czerwca 2018 r.
Do 17 lipca 2018 r.
Ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
29 czerwca 2018 r. godz.12.00
3 sierpnia 2018 r.
o godz.12.00
(z zachowaniem art. 20zc ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy
o systemie oświaty)
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
Do 5 lipca 2018 r. do godz. 15.00
Do 7 sierpnia 2018 r. do godz.15.00
Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
6 lipca 2018 r. o godz. 12.00
8 sierpnia 2018 r.
o godz.12.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
Do 9 lipca 2018 r.
Do 11 sierpnia 2018 r.

Rekrutacja 2018-2019

Dokumenty - pobierz wniosek, kartę pomocniczą itd.
1) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej - pobierz
2) karta pomocnicza w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych - pobierz
3) poradnik gimnazjalisty - pobierz
4) wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów uzupełniających - pobierz
5) wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata - pobierz
6) zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 - pobierz
7) zarządzenie LKO w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2018/2019 - pobierz
8) rozporządzenie MEN ws przeliczania punktów - pobierz

Czytaj dalej
loading...
Accordion 1
loading...
Accordion 2
loading...
Accordion 3
loading...
Accordion 4

Back to top